Amb l'ajuda de tots anem a treballar per aprendre més del nostre cos i les seues possibilitats.