Aula virtual de la asignatura de Matemáticas 1º ESO.

Desde aquí podrás acceder a ONMAT.

Aula virtual de l'assignatura de tecnologies del curs 1r ESO. Esta plataforma serà el lloc des del que treballarem l'assignatura, tant la part tecnològica com la part informàtica. Endavant!

Bienvenidos al curso de Lengua castellana y literatura, en este espacio podréis encontrar todos los materiales que necesitaréis para llevar la asignatura adelante.

¡ El maravilloso mundo de las células !

Aprenem sobre el nostre cos i les seues possibilitats, ja que si seu proposem, podem ser grans esportistes.