Aula virtual d'aprofitament de les tutories de 1r ESO.

Aprenem sobre el nostre cos i les seues possibilitats, ja que si seu proposem, podem ser grans esportistes.

Aula virtual de la asignatura de Matemáticas 1º ESO.

Desde aquí podrás acceder a ONMAT.

Aula virtual de la asignatura de Matemáticas 1º ESO con contenidos para las adaptaciones.

Aula virtual de la assignatura de Música de 1r ESO.

Aula virtual de l'assignatura de tecnologies del curs 1r ESO. Esta plataforma serà el lloc des del que treballarem l'assignatura, tant la part tecnològica com la part informàtica. Endavant!